Biorąc pod lupę każdy fundusz – zarówno emerytalny, jak też inwestycyjny – należy spojrzeć na niego przez pryzmat kluczowego kryterium, czyli skuteczności. Jeśli coś inwestujemy (a przecież przekazanie części składki do OFE możemy spokojnie określić mianem inwestycji), liczymy na to, że się to zwróci i to z nawiązką. Niewątpliwą wadą OFE jest to, że nie mamy pełnej kontroli nad tym, co się dzieje z naszym kapitałem.


czytaj wiecej

Jednym z rzadziej poruszanych zagadnień, które ma wszakże ogromne znaczenie z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia, jest kwestia dziedziczenia składek zgromadzonych w OFE. Osoba, która na przestrzeni lat odkładała tam swój kapitał, ale nie dożyła wieku emerytalnego, może powierzyć swoje środki komuś innemu. Ustawa przewiduje, że nabycie składek zmarłego następuje na podstawie sporządzenia dyspozycji na wypadek śmierci.


czytaj wiecej

Jeśli ZUS nie jest godzien zaufania, a OFE jest podgryzane przez rząd, który chce zrobić dobrze państwowemu ZUS-owi, to jak powinien się w tym zamieszaniu zachować przeciętny Kowalski? Z pewnością powinien mieć dzieci i dobrze je wychować – tak, aby z chęcią i miłością wsparły starych rodziców, gdy zakończą swą zawodową aktywność. Jakąś emeryturę być może dostaną, ale z pewnością będzie ona niewystarczająca, aby żyć na sensownym poziomie.


czytaj wiecej

Spora część ludzi młodych, którzy weszli niedawno na rynek pracy lub wchodzą na niego w tym momencie, ma zdrowy dystans do państwowych obietnic o wypłaceniu im na starość emerytury. Po pierwsze trzeba w ogóle dożyć tego wieku, a ponieważ próg jest cały czas przesuwany, świadczenia siłą rzeczy podejmie mniej osób i będą je one otrzymywać krócej.


czytaj wiecej

Wiemy już z grubsza, na jakiej podstawie odbywają się regularne „plebiscyty” na najlepsze i najpewniejsze OFE nad Wisłą. Jest jeszcze jeden ranking, można by rzec – państwowy i oficjalny, który ma szczególną wartość poznawczą. Chodzi o zestawienie publikowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Organ ten został powołany, aby czuwać nad właściwą pracą banków, funduszy oraz innych instytucji finansowych aktywnych na rynku.


czytaj wiecej