Piszemy mniej lub bardziej szczegółowo o tym, na jakiej podstawie wybierać fundusz emerytalny i jakie są uwarunkowania działania takiej instytucji. Teraz chcielibyśmy przybliżyć czytelnikom samą istotę tematu i wyjaśnić, czym są OFE w praktyce. Pojawiły się one w polskim świecie finansów wraz z reformą emerytalną z 1999 roku, zainicjowaną przez rząd Jerzego Buzka.


czytaj wiecej

Szczegółowych i w pełni aktualnych informacji na temat Otwartych Funduszy Emerytalnych należy szukać w bieżących publikacjach, w broszurach Komisji Nadzoru Finansowego, a także w samych funduszach. My postanowiliśmy zająć czytelnikom nieco czasu, aby ogólnie przybliżyć tematykę OFE. Chwilami wchodzimy w szczegóły (tam, gdzie jest to absolutnie niezbędne), ale naszym celem nie było zasypanie odbiorcy danymi, z których ciężko cokolwiek zrozumieć.


czytaj wiecej

Obowiązkowy system emerytalny składa się jak już wiemy z dwóch elementów – mechanizmu tworzonego przez ZUS, a także niezależnego OFE. Po wskazaniu konkretnego funduszu część naszej składki z wynagrodzenia popłynie do państwowego molocha, a część do OFE. Trzeba jednak najpierw wybrać fundusz, z którym się zwiążemy. Jeśli w odpowiednim terminie nie uczynimy tego samodzielnie, zostaniemy przydzieleni do któregoś losowo.


czytaj wiecej

Osoby aktywne zawodowo, które regularnie uzyskują dochód z tytułu wykonywania swojej pracy, systematycznie odkładają pieniądze na przyszłą emeryturę. Dla ludzi młodych perspektywa jej uzyskania jest kwestią odległą, ale nie należy tego zaniedbać ani zlekceważyć. Bez opłacania składek na ubezpieczenie społeczne emeryt zostanie na starość praktycznie bez grosza, co jest fatalnym scenariuszem.


czytaj wiecej

Prawo wyboru, które przysługuje przyszłym emerytom nie ogranicza się tylko do jednorazowego wyboru OFE, z którym musimy sobie radzić aż do uzyskania uprawnień do wypłaty świadczeń. Przepisy wprowadzone reformą z 1999 roku dają nam możliwość zmiany funduszu, jeśli dojdziemy do wniosku, iż aktualny nie jest dla nas korzystny. Głównym powodem takiego ruchu może być wyraźny spadek OFE w rankingach, wywołany gorszą skutecznością inwestycyjną i co za tym idzie obniżeniem stopy zwrotu.


czytaj wiecej

Otwarte Fundusze Emerytalne są obligatoryjną częścią polskiego systemu emerytalnego i uciec od nich się nie da. W obszar zainteresowań funduszy wchodzimy zawsze w momencie, gdy podejmujemy pracę na umowę, której treść przewiduje odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. Od tego momentu możemy stać się klientami OFE, dlatego powinniśmy wiedzieć o nich jak najwięcej.


czytaj wiecej